clorox гермицид цайруулагч sds арчиж арчих

Үйлдвэрлэлийн орчин

Хамтын ажиллагааны түнш

AXIAL 050 EC - Агропал ООД- clorox гермицид цайруулагч sds арчиж арчих ,SDS Номер: S1491288846 Това издание замества всички предишни издания. 3 / 21 Регистрационен номер фосфорна киселина, трис(2-етилхексил)естер 78-42-2 201-116-6 …АЖИЛ 100 ЕК - Агропал ООДИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Регламент (eО) 1907/2006 Приложение ii Лице, което пуска на пазараsds - neochim.bg

И5 Еmail на лицето отговорно за SDS [email protected] 1.4 Телефонен номер при спешни случаи И5 Национален токсикологичен информационен център - МБАЛСП …

SDS EU (Reach Annex II) - Агропал ООД

spirox информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕК) № 453/2010 Дата на издаване: 08/06/2011 дата на обработка: 17/02/2014 Отменя: 02/02/2012 bерсия: 3.1

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и …

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи 4.1 oписание мер первой помощи Общие замечания Немедленно снять всю загрязненную одежду.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Регламент …

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Регламент (eО) 1907/2006 Приложение ii Лице, което пуска на пазара химичното

ROZETKA | Противогрибковый комплекс Choice Гермицид 400 …

Все растения, входящие в состав комплекса «Гермицид», обладают многосторонним терапевтическим действием и в состав комплекса «Гермицид» они включены благодаря …